AMUZJA

niezdolność do rozumienia muzyki; zaburzenie umiejętności śpiewu lub gry na instrumencie muz.; wada słuchu występująca wskutek uszkodzenia kory mózgowej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama