Reklama

BEZMOCZ

anuria

wytwarzanie mniej niż 100 ml moczu na dobę przez nerki (norma wynosi od 500 do 3000 ml/dobę); może powstać z powodu zaburzenia krążenia nerkowego krwi (np. krwotok, zawał mięśnia sercowego, posocznica), organicznego uszkodzenia nerki (np. zapalenie bakteryjne, zatrucie lekami, zatkanie kanalików) i uszkodzenia nerki spowodowanego zatrzymaniem moczu; niebezpieczny dla życia, wymaga leczenia dializą zewnątrzustrojową.

Reklama

Powiązane hasła:

ANURIA, MOCZNICA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama