Reklama

MOCZNICA

uremia, zespół objawów klinicznych i zaburzeń biochem. w wyniku niewydolności nerek. Następstwem jest samozatrucie nie wydalonymi produktami przemiany materii, gł. azotem pozabiałkowym i mocznikiem. Gł. objawy to: postępujące osłabienie, chudnięcie, senność, wymioty, bezmocz, w okresie zejściowym śpiączka mocznicowa. M. jest najczęściej spowodowana chorobą miąższu nerek, może powstać wskutek obfitej utraty płynów, krwotoku, mechanicznego zatrzymania odpływu moczu (kamica moczowa, nowotwory).

Reklama

Powiązane hasła:

DEMIELINIZACJA, UREMIA, SKĄPOMOCZ, ŚPIĄCZKA, OPŁUCNA, ZWYRODNIENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama