Reklama

BARNER Jakub

(1641-1709)

chemik i lekarz; pracował na dworach Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego; autor wydanego w Norymberdze 1698 najpopularniejszego wówczas i uważanego za najlepszy podręcznika Chymia Philosophica.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama