GIESZCZYKIEWICZ

Marian Teodor Ludwik (1899-1942)

lekarz bakteriolog, prof. UJ, czł. PAU; organizator tajnego nauczania i działacz ruchu oporu; prace z zakresu bakteriologii klinicznej, epidemiologii i systematyki bakterii; zamordowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama