BALSAMINKA

w liturgii żydowskiej naczynie ażurowe, wykonane ze szlachetnego metalu, bogato zdobione, najczęściej w kształcie wieżyczki, które wypełnia się pachnącymi ziołami; ich zapach jest wdychany na zakończenie szabatu w trakcie modlitwy zwanej hawdala.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama