Reklama

MECZET

Reklama

świątynia muzułmańska; jej zasadniczą częścią jest obszerna sala modlitw (haram); poprzedza ją zazwyczaj dziedziniec (sahn) otoczony wkoło kolumnadą, ze studnią lub fontanną pośrodku do rytualnych ablucji (obrzędowego obmywania się wiernych); do budowli mieszczącej salę modlitw przylegają wieże dla muezinów - minarety; istotnym elementem sali modlitw jest mihrab - półkolista lub wieloboczna wnęka wskazująca wiernym kierunek na Mekkę; w pobliżu mihrabu znajduje się mimbar - kazalnica wykonana zazwyczaj z drewna (rzadziej z kamienia lub metalu), przeważnie bogato zdobiona; obok jest też podium dla czytającego (dakka) i wydzielone miejsce dla władcy (maksura); podłoga wyścielona dywanami lub matami (buty zostawia się na zewnątrz). M., w których odbywają się uroczyste piątkowe modlitwy połączone z kazaniem, nazywają się dżami. Do m. przylega niekiedy medresa, inna budowla użyteczności publicznej lub grobowiec fundatora.

Powiązane hasła:

TEODOZJA, HAMA, ELBASAN, AZHAR, TASIKMAQLAYA, TERMEZ, MINBAR, OMDURMAN, PABNA, EREWAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama