antyfeminizm

postawa negatywna wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu społecznym, niechęć wobec kobiet. Może wynikać ze stereotypów płci, osobistych uprzedzeń, tradycji kulturowych i religijnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama