AICONTE i TAMENDONARE

w wierzeniach ludu Tupinamba (Brazylia) bliźnięta, poczęte przez boga Maira Ata w chwili, gdy ich matka była połączona w miłosnym uścisku ze swym śmiertelnym mężem (później ich matkę pożarli ludożercy); kierowani przez tajemniczego starca- pustelnika próbowali dociec, kto jest ich prawdziwym ojcem, a uchylenie tajemnicy miały poprzedzać specjalne próby, w czasie których to jeden, to drugi brat tracił życie i był wskrzeszany przez brata. W końcu pustelnik wyjawia im, że to on jest bogiem Maira Ata i ich ojcem, jednak nie potrafi stwierdzić, który z braci jest nieśmiertelny, a który nie. Od tej pory obydwaj wędrowali razem, przechodząc przerażające przygody i strzegąc się nawzajem; jest to jedna z wersji toposu dwoistości ludzkiej natury, koegzystencji w człowieku dwóch, biegunowo różnych pierwiastków, które nawzajem się uzupełniają i nie mogą bez siebie istnieć samodzielnie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama