KARETKA

mała jednokonna kareta wynajmowana odpłatnie wg stałej taksy, rozpowszechniona w XIX/XX w. w miastach eur., także dorożka; K. POCZTOWA (ambulans pocztowy) - zamknięty pojazd przewożący pocztę (dawn. także osoby); K. POGOTOWIA - pojazd do przewozu chorych i rannych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama