Reklama

ABERRACJE UKŁADÓW OPTYCZNYCH

wady obrazów wytwarzanych przez układ optyczny; rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje tych wad: aberracje geometryczne, chromatyczne i aberrację sferyczno-chromatyczną. Do aberracji geometrycznych zalicza się aberrację sferyczną, astygmatyzm, dystorsję, komę i zakrzywienie pola obrazu. Aberracja sferyczno-chromatyczna występuje, gdy układ wykazujący aberrację geometryczną przekazuje obraz oświetlony światłem wielobarwnym; w jej wyniku w różnych punktach powstają różnobarwne obrazy zniekształcone geometrycznie. W celu ograniczenia lub wyeliminowania a.u.o. stosuje się specjalne układy optyczne (achromat, aplanat, apochromat, anastygmat).

Reklama

Powiązane hasła:

OPTYCZNY UKŁAD

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama