ABSORBENT

ciecz lub ciało stałe pochłaniające składnik (najczęściej gazowy) w procesie absorpcji.

Reklama

Powiązane hasła:

SORBENT, ORSATA APARAT, DIMETYLOFORMAMID, DESORPCJA, PIROGALOL, DIMETYLOAMINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama