Reklama

ACETALE

związki chem. otrzymywane przez działanie alkoholi na aldehydy lub ketony; bezbarwne ciecze o przyjemnym zapachu, stosowane do produkcji kosmetyków i w przem. farmaceutycznym.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama