Reklama

ACETAMID

CH3CONH2, metanokarboksyamid, amid kwasu octowego

bezbarwny, krystaliczny związek chem.; rozpuszczalny w wodzie; temp. topn. 82°C; otrzymywany m.in. w reakcji amoniaku z octanem etylu; stosowany do produkcji lakierów, tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych.

Reklama

Powiązane hasła:

AMID KWASU OCTOWEGO, METANOKARBOKSYAMID

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama