Reklama

ACETYLEN

etyn, CH8CH

najprostszy węglowodór nienasycony o potrójnym wiązaniu; gaz bezbarwny, bezwonny, palny; rozpuszczalny bardzo dobrze w acetonie, słabiej w wodzie, alkoholu; bardzo aktywny chem.; otrzymywany na skalę przemysłową z karbidu (CaC2) przez uwodnienie lub w procesie półspalania metanu w temp. ok. 1500°C; na skalę przemysłową stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych do cięcia i spawania metali; dawniej służył do syntezy octanu winylu, chlorku winylu, chloroprenu, aldehydu octowego i in., był też wykorzystywany do oświetlenia w tzw. karbidówkach.

Reklama

Powiązane hasła:

NIEUWLAND, ALKINY, ETYN, WAPNIA WĘGLIK, WÖHLER, NARCYLEN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama