Reklama

ACETYLOOCTOWY KWAS

kwas 3-oksomasłowy, CH3CO-CH2 -COOH

najprostszy β-ketonokwas; bezbarwna oleista ciecz, rozpuszczalna w wodzie; czκsto stosowany w syntezie organicznej.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama