Reklama

ACETYLOWANIE

reakcja substytucji (zastąpienia) atomu wodoru w grupie hydroksylowej - OH lub aminowej -NH2 przez grupę acetylową -COCH3; ma zastosowanie w analizie chem. i syntezie organicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama