ADDENDY

ligandy

jony ujemne lub cząstki elektr. obojętne, połączone z innymi składnikami związku kompleksowego specjalnego typu wiązaniami atomowymi.

Reklama

Powiązane hasła:

LIGANDY, JON CENTRALNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama