ADDYCJA

reakcja łączenia się atomów lub cząsteczek z cząsteczkami bez wydzielania produktów ubocznych; powstaje jeden produkt - addukt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama