Reklama

ADDYCJA

reakcja łączenia się atomów lub cząsteczek z cząsteczkami bez wydzielania produktów ubocznych; powstaje jeden produkt - addukt.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama