Reklama

ADIABATYCZNY PROCES

przemiana adiabatyczna

proces termodynamiczny, podczas którego nie zachodzi wymiana z otoczeniem energii w postaci ciepła lub promieniowania; dotyczy gł. rozprężania i sprężania gazów np. za pomocą tłoka w cylindrze odpowiednio izolowanym cieplnie lub z prędkością na tyle dużą, by nie zdążył nastąpić istotny przepływ ciepła; w takich warunkach (np. w silniku wysokoprężnym) temp. i ciśn. gazu rośnie przy sprężaniu, a przy rozprężaniu - maleje.

Reklama

Powiązane hasła:

POISSONA RÓWNANIE, POLITROPOWY PROCES, JOULE'A-THOMSONA PROCES, KAPICA, ADIABATA, PRZEMIANA ADIABATYCZNA, KATABATYCZNY RUCH, ENERGIA WEWNĘTRZNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama