Reklama

ADMITANCJA

przewodność elektryczna zespolona; wielkość charakteryzująca przewodnictwo obwodu elektr. lub jego elementów; odwrotność impedancji zespolonej. A. (Y) jest wielkością zespoloną o postaci: Y = G - iB, a jej część rzeczywista G nosi nazwę konduktancji, zaś część urojona (B) susceptancji; w przypadku obwodu prądu stałego a. wyraża się liczbą rzeczywistą i równa się konduktancji; moduł a. jest przewodnością elektr. pozorną; jednostką a. jest simens.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama