Reklama

ADSORBENT

ciało (najczęściej stałe), na pow. którego zachodzi adsorpcja; zdolność adsorpcyjna a. zależy od jego rodzaju, struktury (gł. stopnia rozwinięcia) i stanu jego pow., rodzaju adsorbatu i warunków zachodzenia procesu adsorpcji (m.in. temp., ciśnienia, czasu); najczęściej stosowane a. to węgiel aktywny, ziemia okrzemkowa, żel krzemionkowy, aktywowany tlenek glinu; specyficznym nowoczesnym rodzajem a. są sita molekularne.

Reklama

Powiązane hasła:

ADSORBAT, DIATOMIT, DESORPCJA, SORBENT, SUSZENIE, ADSORPCJA, SILIKAŻEL, ADSORBER, BOKSYT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama