Reklama

ADSORBER

urządzenie stosowane do prowadzenia procesu adsorpcji; używane do oczyszczania gazów, cieczy lub roztworów z domieszek, np. usuwania związków siarki lub gazów trujących, odbarwiania produktów spoż. i farmaceutycznych, odzyskiwania cennych składników (np. rozpuszczalników); najczęściej pionowy, cylindryczny aparat wypełniony warstwami adsorbentu, przez który przepuszcza się mieszaninę płynów.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama