AKCELERATOR PLAZMY

urządzenie do przyspieszania zjonizowanego gazu (plazmy), wykorzystywane do badań reakcji termojądrowych, obróbki jonowej oraz w technice rakietowej; strumień plazmy osiąga prędkość 107cm/s.

Reklama

Podobne hasła:

  • FIZYKA, nauka przyrodnicza zaliczana...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama