AKCEPTOR

(chem. 2)

w teorii kwasów i zasad - zasada przyjmująca jon wodorowy od donora, którym jest kwas.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama