AKTYWATOR

(chem. 2)

czynnik ułatwiający rozpad (np. naftenian kobaltu) inicjatora polimeryzacji na wolne rodniki; działanie a. jest selektywne.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama