AKUSTYCZNE EFEKTY

w audycjach radiowych odtwarzane z taśm (płyt) odgłosy świata przyrody lub naśladujące je dźwięki wytwarzane sztucznie, np. szum deszczu, odgłos grzmotu; najczęściej służące urealnieniu nagrania lub pogłębieniu jego oddziaływania emocjonalnego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama