Reklama

AKUSTYKA URBANISTYCZNA

ogół zagadnień związanych z eliminowaniem lub zmniejszaniem poziomu hałasów dochodzących do wnętrz budynków z zewnątrz (ich źródłem są np. środki komunikacji, lotniska, zakłady przemysłowe) poprzez ekranowanie za pomocą nasypów, wykopów, zieleni wysokiej, ogrodzeń-ekranów, także przez odpowiednie kształtowanie ulic, placów, elewacji budynków i ich rozplanowanie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama