Reklama

ALCHWARIZMI Muhammad ibn Musa

(ok. 800-?)

matematyk i astronom arabski pochodzenia uzbeckiego; jego dzieła przyczyniły się do rozpowszechnienia w Europie cyfr zw. arabskimi; od zniekształconego nazwiska A. pochodzi termin algorytm, od tytułu jego traktatu - słowo algebra.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama