Reklama

ALGEBRA BOOLE'A

algebra bulowska, algebra logiki

zbiór elementów x (z wyróżnionymi elementami 0 i 1), na których określone są dwa działania dwuargumentowe (tzw. dodawanie i mnożenie) i jedno działanie jednoelementowe (tzw. dopełnienie); a.B. stosuje się w logice, teorii mnogości, teorii prawdopodobieństwa oraz do opisu układów posiadających dwa wykluczające się stany (np. w teorii sieci elektr. - prąd płynie lub nie).

Reklama

Powiązane hasła:

ALGEBRA BULOWSKA, BOOLE George, ALGEBRA LOGIKI, BULOWSKA ALGEBRA

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama