Reklama

ALKACYMETRIA

objętościowa metoda analityczna, służąca do ilościowego oznaczenia zasad (acydymetria) lub kwasów (alkalimetria); wykorzystuje reakcję zobojętniania; prowadzona za pomocą miareczkowania mianowanymi roztworami (w obecności wskaźników).

Reklama

Powiązane hasła:

POTENCJOMETRIA, ACYDYMETRIA, ALKALIMETRIA, FENOLOFTALEINA, INDOFENOLE

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama