Reklama

ALKALIA

bardzo mocne zasady o własnościach żrących; a. są wodorotlenki metali alkalicznych (litowców) oraz wodne roztwory węglanów: sodu, potasu, amonu oraz amoniaku, wykazujące odczyn silnie zasadowy.

Reklama

Powiązane hasła:

KADMOWA PURPURA, KADMOWA ŹÓŁCIEŃ, KADZIOWE BARWNIKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama