Reklama

ALKINY

węglowodory acetylenowe nienasycone, węglowodory acykliczne z wiązaniem potrójnym o ogólnym wzorze CnH2n-2; tworzą szereg homologiczny acetylenu CnH2n-4; nazwy systematyczne tworzy się przez zamianę końcówki -an w nazwie odpowiedniego alkanu na -yn (-in), np. propan - propyn; a. o najmniejszej liczbie atomów węgla są gazami, od 5-15 atomów węgla - cieczami, wyższe - ciałami stałymi; ulegają reakcjom przyłączania i polimeryzacji oraz tworzą związki metaliczne; najważniejszy acetylen.

Reklama

Powiązane hasła:

NIENASYCONE ZWIĄZKI, FAWORSKI Aleksiej J.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama