AMFIJONY

jony amfoteryczne, jony obojnacze

powstają wskutek wewnątrzcząsteczkowej wymiany protonu; przechodzą w środowisku kwaśnym w kationy, w zasadowym w aniony.

Reklama

Powiązane hasła:

AMFOTERYCZNE JONY, JONY OBOJNACZE, OBOJNACZE JONY, JONY AMFOTERYCZNE

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama