AMORFICZNOŚĆ

bezpostaciowość, brak określonych kształtów; amorficzne ciało fiz. to takie, które nie posiada budowy krystalicznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama