Reklama

ANALIZATOR

(chem.)

przyrząd do przeprowadzania analiz, zwł. chemicznych; a. fizyczny - mierzy polaryzację światła, a. spalin - mierzy objętościowy skład spalin samochodowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama