Reklama

α NAFTYLOAMINY

pochodne naftalenu, w którego cząsteczce za atom (atomy) wodoru została podstawiona grupa (grupy) -NH2; stosowane gł. do prod. barwników azowych oraz jako wskaźnik fluorescencyjny; produkcji i stosowania aminonaftalenu zaniechano ze względu na jego własności rakotwórcze.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama