ANTYSYMETRIA

pojęcie używane w uogólnionych teoriach symetrii, w których każdemu symetrycznemu przekształceniu figury towarzyszy zmiana na przeciwną pewnej jej cechy (np. zmiana barwy białej na czarną lub znaku "+" na "-"); szczególnym przypadkiem a. jest symetria; używane w teorii a. tzw. dwubarwne grupy przestrzenne służą m.in. do opisu struktury kryształów ferro- i antyferromagnetycznych; teorię a. sformułował 1951 A.W. Szubnikow.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama