APSYDY

punkty orbity eliptycznej położone najbliżej i najdalej względem środka mas obu ciał (okrążanego i okrążającego); łącząca je linia, zwana linią apsyd, może obracać się pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego innego ciała.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama