ARCHIMEDESA AKSJOMAT

twierdzenie, że każda wielkość może być zwielokrotniona całkowitą liczbę razy tak, by przewyższyć inną wielkość, np. jeśli liczby a i b są dodatnie to istnieje taka liczba naturalna n, że na > b; od końca XIX w. rozwija się analiza niestandardowa (A. Robinson) zajmująca się systemami liczbowymi niespełniającymi aksjomatu.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama