ARCHIMEDESA PRAWO

prawo wyporu

głosi, że na nieruchome ciało zanurzone w jednorodnym płynie (cieczy, gazie) działa siła, zwana siłą wyporu, równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało (objętość tego płynu równa jest objętości zanurzonej części ciała), zaczepiona w punkcie odpowiadającym środkowi ciężkości płynu wypartego, gdyby pozostawał on w przestrzeni, z której został wyparty (tzw. środek wyporu) i skierowana pionowo w górę; podstawowe prawo hydro- i aerostatyki.

Reklama

Powiązane hasła:

AEROSTATYKA, AEROMETR, HYDROSTATYKA, PRAWO WYPORU, AEROSTAT, ARCHIMEDES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama