ASYMPTOTYCZNA RÓWNOŚĆ

(mat.) równość dwu funkcji f(x)g(x) w punkcie a (przy czym a może być ∞) oznaczająca, że obrazek ; przykładem funkcji równych asymptotycznie w punkcie x=0f(x)=sinx oraz g(x)=x, bo obrazek ; asymptotycznie równe mogą być dwa ciągi, gdy obrazek ; pojęcia r.a. używa się w rachunkach przybliżonych.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama