ATMOSFERA FIZYCZNA

atmosfera normalna, atm

pozaukładowa jednostka ciśnienia określana jako ciśnienie słupa rtęci o wys. 760 mm w temp. 0°C przy normalnym przyspieszeniu ziemskim; 1 atm = 0,101325 MPa = 760 Tr ( tor) = 1,0333227 at (atmosfery techn.). Ciśnienie 1 atm odpowiada tzw. normalnemu ciśnieniu powietrza atmosferycznego na poziomie morza.

Reklama

Powiązane hasła:

ATM, NORMALNE WARUNKI, ATMOSFERA NORMALNA, CIŚNIENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama