ATMOSFERA TECHNICZNA

at

pozaukładowa jednostka ciśnienia równa ciśnieniu występującemu przy działaniu na powierzchnię 1 cm2 siły 1 kG, skierowanej prostopadle do tej powierzchni; 1 at = 0,0980665 MPa = 0,9678415 atm = 735,559 Tr.

Reklama

Powiązane hasła:

CIŚNIENIE, at

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama