ATMOSFERA WZORCOWA

atmosfera standardowa

międzynarodowy wzorzec atmosfery; umowny rozkład ciśnienia, gęstości i temperatury powietrza na różnych wysokościach, przyjęty za wzorzec w ocenie właściwości rakiet, samolotów, silników lotniczych podczas prób przeprowadzanych w różnych warunkach; konstruując a.w. przyjęto na poziomie morza wartość ciśn. atmosferycznego 1013,3 hPa, temperaturę powietrza 15°C, jej pionowy gradient do wysokości 11 km - 0,65°C/100 m, gęstość powietrza 1,22510-3 g/cm3, stałą gazową dla powietrza suchego 8,32432 J/molK, średnią masę cząsteczkową powietrza 28,9644 i przyspieszenie ziemskie 9,80665 m/s2.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama