AUTOJONIZACJA

jonizacja poprzez samorzutną emisję elektronu przez wzbudzony atom.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama