Reklama

AZOWE ZWIĄZKI

związki organiczne zawierające w cząsteczce grupę azową -N=N-, związaną z dwiema grupami węglowodorowymi; pochodne z. a. aromatycznych są cennymi barwnikami ( azowe barwniki).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama