AZUR

pierwszy satelita niemiecki (RFN), wyniesiony na orbitę 8 XI 1969 przez amerykańską rakietę Scout; badał pasy radiacyjne Ziemi, zorze polarne, promieniowanie korpuskularne Słońca i zakłócenia pola magnetycznego Ziemi.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama