Reklama

BELTRAMI Eugenio

(1835-1900)

włoski matematyk, prof.. uniw. w Bolonii, Rzymie i Padwie; autor prac dot. geometrii różniczkowej, zwł. teorii niezmienników form różniczkowych, kwadratowych oraz fizyki matematycznej.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama