BHASKARA Acarja

(ok. 1114-ok. 1185)

matematyk i astronom ind., zarządca obserwatorium astr. w Udżdżaju, autor rozprawy Siddhanta Śiromani, której pierwsza część - zbiór zadań zatytułowany Lilawati - przez lata uznawano za wzorcowy wykład arytmetyki i sztuki dokonywania pomiarów; w części drugiej mniej popularnej, autor zajął się problemami algebry, w trzeciej i czwartej - astronomii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama